Resegaranti

Resegaranti

Resegaranti ställs av researrangören till Kammarkollegiet och ska säkerställa återbetalning för alla resetjänster som inte kan utnyttjas p g a insolvens hos researrangören, inkl hemresa. Resenären kan då ansöka om ersättning hos Resegarantinämnden.

Resegarantilagen (2018:1218) gäller.

Paketresor som kan bestå av en kombination av följande resetjänster:

  • Passagerartransport
  • Inkvartering som inte utgör en integrerad del av passagerartransport
  • Uthyrning av bilar och andra motorfordon
  • Andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av föregående resetjänster och som utgör en väsentlig del av paketet

Kombinationen av resetjänster väljs innan betalning, de avser samma resa, och säljs för ett gemensamt pris eller under beteckningen paketresa.

Sammanlänkade researrangemang som måste avse samma resa vilka kan uppkomma på två sätt:

  • Om en näringsidkare genom förmedling eller på annat sätt underlättar resenärens val och betalningar av resetjänsterna vid ett enda besök hos eller en enda kontakt med näringsidkarens försäljningsställe
  • Om en näringsidkare på ett riktat sätt förmedlar eller på något annat riktat sätt underlättar ett köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare där det andra avtalet ingås inom 24 timmar från bekräftelsen av den första resetjänsten.

Affärsresor som köpts på grundval av ett avtal om anordnande av affärsresor mellan företag omfattas inte av paketreselagen och därmed föreligger inte heller någon skyldighet att ställa säkerhet för dessa resor enligt resegarantilagen. Detta gäller såväl paketresor som sammanlänkade researrangemang.

Trons Production AB tillämpar särskilda villkor för researrangemang vid försäljning av affärsresor till företag.

För mer information gå in på Kammarkollegiet eller ring 08-700 08 00.