Resegaranti

Resegaranti

Resegaranti ställs av researrangören till Kammarkollegiet och ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, vanligtvis på grund av att reseföretaget försätts i konkurs. Resenären kan då ansöka om ersättning som lämnas till Resegarantinämnden. Resegarantilagen gäller:

Paketresor

Transporter som sker tillsammans med paketresor, s. k. stolsförsäljning

Paketreseliknande kombinationer av separata transport- och inkvarteringstjänster som sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, om resan är avsedd att förvärvas huvudsakligen för enskilt ändamål

Utbildningsvistelse i kombination med transport, s.k. skolår
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Trons Production AB tillämpar särskilda villkor för paketresearrangemang vid försäljning till näringsidkare. 

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden, tel: 08-700 08 00.